به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار در راستای اقدامات ترویجی توسعه پرورش ماهی در قفس و همکاری با سرمایه گذار محترم آقای ملک زاده و روابط ترویج مرکز با دعوت از شرکت کاسپین ژیک به عنوان شرکتی که در استان های بوشهر و هرمزگان مزارع قفس را اجرا نموده است در قالب یک جلسه در مرکز با نحوه اجرا و اقدامات لازم برای ادامه برنامه پرورش ماهی موفق را به بحث و تبادل نظر پرداختند