به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار به درخواست کتبی اداره کل شیلات استان سیستان بلوچستان دوره پرورش میگو با هماهنگی های انجام شده توسط مرکز آموزش شهید خیابانیان استان سیستان و بلوچستان طی دور روز با تدریس دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز و بیژن آژنگ رئیس بخش آبزی پروری به ترتیب برگزار شد و در این دوره با عنایت به سرفصل های مشخص شده دوره صورت پذیرفت و در پایان به پیشنهادات توسعه پرورش میگو با استفاده از آبهای نا متعارف در مناطق دور از ساحل با روش های نوین از جمله سیستم بیوفلاک انجام شد.