به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، جلسه عمومی با حضور تمامی کارکنان، به مناسبت تقدیر از همکار بازنشسته و به منظور هماهنگی های بیشتر در اجرای برنامه های پیش رو و تشریح پیشرفت پروژه های مصوب و هماهنگی لازم در راستای تحقق اهداف مؤسسه برگزار شد. در این نشست ابتدا رئیس مرکز جناب آقای دکتر اشکان اژدری ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر و تشکر از حضور همکار بازنشسته آقای علیرضا رجب پور و خدمات بی شائبه ایشان در مورد شرایط و پیشرفت پروژه ها و فعالیت های صورت گرفته ایشان در امور اداری و مالی توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین ایشان بر هم افزایی همه محققین و نیروهای پشتیبانی در مدیریت پروژهای مصوب و برنامه های پیش رو بیاناتی را ایراد کرد. سپس آقای رجب پور ضمن تقدیر و تشکر از ریاست مرکز و کارکنان جهت برگزاری جلسه تقدیر از ایشان، به بیان همکاری، مشارکت و تعامل همکاران در پیشرفت پروژه ها در طی گذشت دوره خدمت خود در مرکز اشاره کرد. همچنین ایشان آرزوی موفقیت و پیروزی برای کارکنان مرکز در آینده داشت. سایر کارکنان و اعضای هیئت علمی به موضوعات تخصصی هر بخش و ایده هایی در رفع مشکلات و ارائه برنامه های مربوطه پرداختند.
در پایان دکتر اشکان اژدری با لوح تقدیر از آقای رجب پور به پاس خدمات سی ساله ایشان به عنوان همکار بازنشسته از طرف مرکز و ریاست محترم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تقدیر و تشکر کرد.