به گزراش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_چابهار، اولین کاروان سراسری ویژه محققان معین در کارگاه تکثیر اژدر ماهی مکران با حضور محققان معین مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار همزمان با سراسر کشور برگزار گردید. در جریان برگزاری این کاروان ضمن دریافت گزارشی از شرایط تولید پست لارو، ریزجلبک و آرتمیا بر استفاده از یافته های پژوهشی و دانش روز در مراحل مختلف تکثیر میگو و تولید غذای زنده با کیفیت به منظور تولید مطلوب پست لارو میگو مطالبی تأکید شد. همچنین بر استفاده از پروبیوتیک به جای روش سنتی استفاده از آنتی بیوتیک ها تأکید فراوان انجام گردید و در پایان به سوالات شرکت کنندگان در این برنامه توسط محققان معین پاسخ لازم ارائه شد.