به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، جلسه کمیته فنی_بهداشتی میگوی استان به منظور برنامه ریزی برای سال جدید با حضور رئیس مرکز، سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات استان، مسئول بخش بهداشت و بیماری آبزیان دامپزشکی استان، جامعه تولید کننده و آبزی پرور استان و سایر مسئولین نهادهای ذیربط در محل دفتر معاونت آبزی پروری شیلات استان برگزار شد.
در این جلسه غلامی سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات استان ضمن تشریح دستور کار جلسه به برنامه ریزی و اجرای پرورش میگوی دوبار در سال حاصل از اجرای طرح پایلوت تولید در سال زراعی 1402 برای استان سیستان و بلوچستان پرداخت.
در ادامه اشکان اژدری رئیس مرکز به ارائه گزارش در مورد اجرای طرح پایلوت از نظر تقویم زمانی، استاندارد سازی نرسری و نتایج پایش های دوره ای در مجتمع شهید صنعتی گواتر و همکاری در مزرعه اجرای پایلوت پرورش دو دوره در سال (شرکت گواتر میگو) پرداخت و نکاتی در مورد اجرای هرچه بهتر این طرح ارائه کرد. همچنین سید جوادی دبیر انجمن صنفی به وضعیت مشکلات برق و دریچه های کانال های پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر پرداخت. در پایان خانم داوودی مسئول بخش بهداشت و بیماری آبزیان دامپزشکی استان در خصوص مسائلی در زمینه اجرای طرح پایلوت و چالش های مهم اجرای این طرح و الزامات و بازدیدهای کارگروه، آماده سازی ها و رعایت دستورالعمل های فنی_ بهداشتی در آماده سازی مزارع برای اخذ مجوزهای مربوطه توسط بهره برداران ارائه داد و در مورد اجرای طرح دوبار در سال بحث و تبادل نظر شد و مواردی جهت پیگیری و اقدام در قالب کارگروه مصوب گردید.