به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_چابهار، جناب آقای کرمی استاندار محترم سیستان و بلوچیستان از مرکز و کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان و پروژه های در حال انجام بازدید کرد. ایشان افزود: دریا یک ثروت بسیار عظیم خدادادی است که باید از مواهب آن به بهترین نحو ممکن بهره گیری کنیم، لذا در سواحل چابهار باید مراکز تحقیقاتی تأسیس کرد که با هسته های فناور دانشگاه پیوند داشته باشند.
بعد از بازدید استاندار از بخش های مختلف به ویژه اولین آزمایشگاه کشت بافت و فضای کارگاهی نرسری جلبک های دریایی، رئیس مرکز گزارش عملکرد یک ساله مرکز را در سالن جلسات تازه تجهیز شده به نام مقدس شهید رضاخواه (همکار شهید حادثه تروریستی تاسوعای حسینی در چابهار) را ارائه داد. ایشان پیشنهاد هم افزایی سایر ارگان های استانی با مرکز تحقیقات به عنوان مرکز ثقل فعالیت های شیلاتی استان، ارتقای مرکز به سطح پژوهشکده، اختصاص بودجه های تجهیز و پژوهشی را خدمت استاندار محترم اعلام کرد. علاوه بر این ضمن تأکید بر حمایت ها به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریا محور در برش شیلاتی به پیگیری بیشتر محققین از رئیس پارک علم و فناوری استان به صورت تلفنی در ایجاد واحد دریایی پارک استان با همکاری این مرکز تحقیقاتی اقدام نمایند. همچنین ضمن بازدید از موزه مرکز به اختصاص بودجه و همراهی ادارات شیلات، محیط زیست و سازمان منطقه آزاد به منظور توسعه فضای موجود و ایجاد یک موزه دریایی جامع تأکید کرد.