همکاری بخش خصوصی به گزارش روابط عمومی مرکز در مورخه 1403/02/24 جلسه هماهنگی انتقال دانش فنی و اجرای طرح پایلوت تولید تجاری ریز جلبک نمک دوست دونالیلا که پروژه تولید نیمه انبوه آن در مرکز انجام شده و دانش فنی آن به دست آمده است با متقاضی بخش خصوصی در محل دفتر ریاست مرکز انجام گردید. در این جلسه ابتدا ریاست مرکز در مورد اقدامات انجام شده و اهمیت کار توضیحاتی را ارایه دادند. سپس خانم دکتر امینی خوئی عضو هیأت علمی و مجری پروژه به جزئیات دانش فنی کسب شده و برنامه توسعه ای آن که با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری مشروط به تقاضا از طرف بخش خصوصی می باشد پرداختند. در ادامه آقای مهندس پارسا به ظرفیت پساب کارگاه نمک زدایی خودشان برای استفاده در تولید ریز جلبک اشاره فرموده و اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری لازم را مبذول فرمودند. با توجه به آزمایش های انجام شده با استفاده از پساب کارگاه نمک زدایی مزبور در تولید دونالیلا، پیشنهاد مورد استقبال طرفین قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه دیگری با ارایه پروپوزال در پاسخ به درخواست رسمی از طرف شرکت آقای پارسا توسط خانم دکتر امینی، آقای دکتر غفاری _مجری ملی و خانم دکتر میربخش مدیر ستادی بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و حضور نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری موارد همکاری مشخص و نحوه اجرایی شدن آن گردد.