به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی ابهای دور- چابهار، جلسه عمومی در سالن جلسات شهید رضاخواه در مرکز با هدف بررسی اقدامات و فعالیت های مرکز ماهای آغازین در سال جاری براساس الویت اعلامی از سوی مؤسسه بر مبنای شورای راهبردی تحقیقات شیلات و معرفی نیروهای جدید که در حوزه تخصصی و پشتیبانی به جمع همکاران افزوده شده اند و همین طور تقدیر از سه نفر از همکاران بازنشسته که در پایان سال قبل بازنشسته شده بودند برگزار شد. در این جلسه ابتدا اشکان اژدری رئیس مرکز بیاناتی در حوزه های عمومی و تخصصی مرکز ایراد نمود و آرزوی موفقیت برای نیروهای جدید و سلامتی برای همکاران بازنشسته کرد. سپس همکاران نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و در پایان ضمن تقدیر از سه نفر همکاران بازنشسته و از همکاران دختر نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد. شایان ذکر است پیش از این در مراسم روز دختر در اداره کل شیلات نیز از همکاران قدردانی به عمل آمده بود.