به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، آقای دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به همراه معاون دفتر نظارت و ارزشیابی آقای دکتر محمدی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست سازمان تات از مرکز و کارگاه تحقیقات آبزی پروری بازدید کردند و از روند اجرایی پروژه های در حال اجرا و اقدامات مجریان پروژه های تحقیقاتی مطلع شدند. در این بازدید دکتر میری، رئیس مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (واقع در ایرانشهر) و دکتر صوفی رئیس پردیس آن مرکز در چابهار نیز مسئولین ستادی را همراهی کردند. همچنین محقین به بیان مشکلات اجرایی در پژوهش به علت شرایط خاص استان و حمایت های بیشتر از محققین در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی این استان به منظور بالفعل نمودن ظرفیت های بی شمار و به تعبیر مقام معظم رهبری گنج های پنهان، پرداخته و پیشنهاداتی خدمت مهمانان ارائه کردند. در پایان مقرر گردید هر گونه پیشنهاد در خصوص ارزشیابی ها و حمایت های مورد نیاز پژوهشی از طرف سازمان، به صورت مکتوب با هماهنگی مؤسسه مادری و از آن طریق به سازمان ارسال شود.