به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور- چابهار، با هدف ترویج نتایج پروژه های پایش فاکتورهای فیزیکو شیمایی و زیستی آب مزارع پرورش میگوی استان (روز مزرعه)، کارگاه آموزشی_ترویجی تحت عنوان شناسایی، مدیریت و کنترل شکوفایی سیانوفیت در مزارع میگو در راستای آموزش کارشناسان و ارتقاء مدیریت فیتوپلانکتونی مزارع با توجه به مشکلات عدیده مزارع میگو در استان با حضور اژدری رئیس مرکز، خانم امینی رئیس بخش اکولوژی، آژنگ رئیس بخش آبزی پروری مرکز و رئیس بهداشت و بیماری آبزیان از اداره کل دامپزشکی استان و معاونت دامپزشکی شهرستان کنارک با حضور کارشناسان مزارع برگزار شد. در این دوره آموزشی رئیس مرکز، رئیس بخش اکولوژی و آبزی پروری مرکز مطالبی در مورد شناسایی و معرفی سیانوفیت ها، شرایط پارامتر های آب در ایجاد آنها، شرایط بروز آنها در منطقه، مشکلات و نحوه کنترل آنها ارائه دادند. در پایان ارائه مطالب، حاضرین در دوره مسائل تجربه های خود را در قالب پرسش مطرح کردند که راه حل برای رفع آنها از طرف مدرسين دوره ارائه شد.