به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_چابهار، دکتر عبدی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور و سرکار خانم بنی طالب رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی آن سازمان به همراه دکتر سرگزی مدیر کل دامپزشکی استان و سرکار خانم دکتر داودی رئیس آبزیان استان و هیأت همراه از معاونت دامپزشکی شهرستان چابهار و اداره دامپزشکی شهرستان کنارک از کارگاه تحقیقات آبزی پروری و آزمایشگاه های مرکز بازدید کردند. در این بازدید اشکان اژدری، رئیس مرکز از اقدامات و پروژه های در حال اجرای مرکز و همکاری های مشترک گزارشی ارایه کرد. دکتر عبدی در خصوص کارگاه تحقیقات آبزی پروری و آزمایشگاه های مرکز بر اساس اصول GMP و استانداردهای روز بهداشت و بیماری های آبزیان و اینکه بتوان با رعایت اصول قرنطینه و بهداشت، همزمان تحقیقات مختلف با آبزیان متجانس را انجام داد، نظرات فنی خود را ارایه کرد.  علاوه بر این ایشان از همکاری های مشترک در سطح ستاد و استان قدردانی کرد و بر الگوگیری از اقدامات انجام شده در خصوص مرکز SPF ماهی قزل آلا در شهرستان تنکابن (که با پیگیری های معاونت پژوهشی و بخش بهداشت و بیماری های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام شده است)، تأکید کرد. همچنین در جلسه تخصصی در دفتر ریاست مرکز با حضور معاونت پژوهشی، رئیس بخش آبزی پروری و مدیر طرح و برنامه در خصوص برنامه های پژوهشی مرکز در زمینه بهداشت و بیماریهای آبزیان و آینده پژوهی لازم به منظور پایداری تولید و بهبود مستمر در آبزی پروری میگو و ماهیان دریایی با مهمانان بحث و تبادل نظر شد.