کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو  (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار )کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو  (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو  (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو  (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو  (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)بازدید جناب آقای دکتر پور کاظمی ریاست محترم موسسه از مجموعه کارخانجات ساحل صید و آرمان جنوب در شهرک صنعتی کنارک و چابهارنشست ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر پور کاظمی با همکاران مرکز و مراسم تقدیر و تشکر از 4 تن از کارشناسان بازنشسته .سفر جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهارسفر جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهارجلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و دانشگاه دریانوردی چابهار با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتیجلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و دانشگاه دریانوردی چابهار با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتینشست تخصصي كارگروه ترويج و انتقال يافته هاي شيلاتي در مورخ 97.10.22برگزاري دوره آموزشي ترویجی روشهاي صيد با قلاب مدرس آقاي دكترحسيني رياست محترم مركزتحقيقات شيلات چابهار آذر 1397	شرکت در 20مین نشت سالانه کارگروه تون ماهیان حاره ای اقیانوس در IOTC هندشرکت در 20مین نشت سالانه کارگروه تون ماهیان حاره ای اقیانوس در IOTC هندآغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستانآغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستانآغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستانطرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتیطرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتیبرگزاری جلسه توجیهی

کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار )

کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)

کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)

کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)

کارگاه آموزشی کاربرد پروبیوتیک درصنعت میگو (مدرسین دوره جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، سرکارخانم دکتر مریم میربخش ، سرکار خانم دکتر طاهره باقری و مهندس عبدالرضا آبکار)

بازدید جناب آقای دکتر پور کاظمی ریاست محترم موسسه از مجموعه کارخانجات ساحل صید و آرمان جنوب در شهرک صنعتی کنارک و چابهار

نشست ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر پور کاظمی با همکاران مرکز و مراسم تقدیر و تشکر از 4 تن از کارشناسان بازنشسته .

سفر جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار

سفر جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار

جلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و دانشگاه دریانوردی چابهار با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

جلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و دانشگاه دریانوردی چابهار با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

نشست تخصصي كارگروه ترويج و انتقال يافته هاي شيلاتي در مورخ 97.10.22

برگزاري دوره آموزشي ترویجی روشهاي صيد با قلاب مدرس آقاي دكترحسيني رياست محترم مركزتحقيقات شيلات چابهار آذر 1397

شرکت در 20مین نشت سالانه کارگروه تون ماهیان حاره ای اقیانوس در IOTC هند

شرکت در 20مین نشت سالانه کارگروه تون ماهیان حاره ای اقیانوس در IOTC هند

آغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستان

آغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستان

آغاز گشت دریایی طرح کلان برآورد ذی توده کفزیان در دریای عمان-سواحل استان سیستان و بلوچستان

طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی

طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی

برگزاری جلسه توجیهی "طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی"

درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

اطلاعیه های سازمان

لیستی از جدیدترین اطلاعیه های سازمان

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی